[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  


นายนงศักดิ์ เครือไกรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 


นายอากาศ ศรีคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศรีชมพู   แก้วอาสา
ครู


นางไพรวัลย์  วงษ์ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญศรี  ศิริจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ
 

นายปรีชา  วรรณชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทนา  เมฆสงค์
ครูชำนาญการ

นายนิกร  ทัพซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุคนธา  ภูมิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นายสุพจน์  ไชยชิน
พนักงานบริการ

 

นางสาวจงกลนี   จำวงศ์ลา

พนักงานราชการ

 


 

โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๖ ๐๖๕๘

เว็บไซต์ สพฐ. เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5